VangAnhOnline

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Trung Quốc sai lầm khi cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Trung Quốc sai lầm khi cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam

“...Điều chúng ta cần là giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường...

Đọc tiếp »

01:30
 
 
Top