VangAnhOnline

 An ninh chặn đường đánh đập một nhà vận động UPR
An ninh chặn đường đánh đập một nhà vận động UPR

Một nhà hoạt động tham gia vận động tại kỳ Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR) về nhân quyền, anh Bùi T...

Đọc tiếp »

00:30
 
 
Top